Model Ograniczania strat i Marnowania Żywności

Projekt

„MOST – Model Ograniczania Strat i Marnowania Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu w programie Innowacje Społeczne i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu.

Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

W skład konsorcjum wchodzą:

  • Federacja Polskich Banków Żywności
  • COBRO - Instytut Badawczy Opakowań
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy
  • Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

Projekt powstał w ramach prac grupy roboczej ds. badań działającej w Radzie ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności przy Federacji Polskich Banków Żywności.

Rada działa od 2011 roku i skupia instytucje branżowe, społeczne administracji publicznej i naukowe. Honorowy Patronat nad Radą objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PROJECT

„MOST – Model of Food Loss and Waste Reduction with the Benefit to Society”. The project has received funding from the National Center for Research and Development in the range of the first contest in the Social Innovation program and it was on the first place in the contest ranking list.

The project leader is the Polish Association of Food Technologists.

The consortium includes:

  • Federation of Polish Food Banks
  • COBRO - Packaging Research Institute
  • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute
  • Dairy Cooperative Mlekovita

The project was established as a part of the working group for the research working in the Council for Rational Use of Food at the Federation of Polish Food Banks.

The Council functions since 2011 and gathers: sector, public, public administration and science institutions. Honorary Patronage of the Council was taken by the Ministry of Agriculture and Rural Development.

Partnerzy

undefined

undefined

Partnerzy