Model Ograniczania strat i Marnowania Żywności

Jednym z działań, które mogą pomóc w ograniczeniu marnotrawstwa żywności, jest wspieranie przedsiębiorstw w przekazywaniu żywności na cele społecznie. Rozwiązaniem jest nowatorski projekt o nazwie „Model ograniczania strat i marnowania żywności z korzyścią dla społeczeństwa” (MOST), finansowany w ramach I konkursu Innowacje Społeczne przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt został zgłoszony przez konsorcjum pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Zaproponowana procedura została oparta na obligatoryjnym systemie HACCP, który musi być wdrożony w każdym ogniwie łańcucha żywnościowego, zajmującym się produkcją, obrotem, transportem żywności. Taki sposób opracowania procedury jest kompatybilny z już istniejącą dokumentacją w przedsiębiorstwie, co znacznie  ułatwia i usprawnia jej wdrożenie.

Opracowana w ramach projektu MOST procedura, po jej wdrożeniu w zakładach i organizacjach pożytku publicznego, pozwoli na szybkie i efektywne przekazanie żywności osobom potrzebującym.

/media/procedura_most.pdf

 

 

Partnerzy

undefined

undefined

Partnerzy