Model Ograniczania strat i Marnowania Żywności

Cel

Celem projektu jest tworzenie rozwiązań przyczyniających się do ograniczania strat i marnowania żywności w łańcuchu dostaw żywności na przykładzie branży mleczarskiej.

W ramach wdrożenia projektu beneficjentami będą nie tylko branża żywnościowa, ale również organizacje społeczne i potrzebujący.

Model zakłada również analizę systemu przekazywania darowizn żywności na działalność charytatywną.

AIM

The aim of the project is to create solutions that contribute to reducing food loss and waste in the food chain on the example of dairy industry.

As a part of the project implementation, not only the food sector will be beneficiary, but also social organizations and needy.

The model also assumes the system analysis of food donations to charity.

Partnerzy

undefined

undefined

Partnerzy